Informace v češtině

BCCO (Biology Centre Collections of Organisms) je struktura, pod kterou jsou sdruženy vybrané sbírky organizmů Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. Cílem BCCO je podporovat fungování a rozvoj biologických sbírek ústavů Biologického centra, zvýšit informovanost veřejnosti o jejich existenci a zejména podpořit využívání vlastního sbírkového materiálu jak ve vědě a výzkumu, tak v oblasti biotechnologií či medicíny.


Sbírky BCCO disponují, mimo jiné, širokou škálou půdních mikroorganizmů, rozsáhlou sbírkou arbovirů, helmintů a členovců. Řada izolátů byla navíc podrobně charakterizována po stránce taxonomické, fyziologické i metabolické. Většinu těchto údajů naleznete ve volně přístupných katalozích pod odkazy na jednotlivé sbírky. V případě zájmu o další informace, či o využití konkrétního sbírkového materiálu se neváhejte obrátit na kurátory jednotlivých sbírek.


Akce pro veřejnost

Země živitelka, 29. -31. 8. 2021, České Budějovice (foto Biologické centrum AV ČR, v.v.i.)

Maker Day, Objevárium, 26. 6. 2021, České Budějovice (foto Biologické centrum AV ČR, v.v.i.)

   
 


Příběhy biologických sbírek - výstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírky mikroorganismů - video

 

 

 

 

 

 


Výuka a vzdělání 

Algo kvíz pro Světový den mikrobiomu

Bakterie v prostředí - kvíz pro Světový den mikrobiomu

 

 

 

 

Our partners